Toekomst Europees transport

CDA: Europees transport toekomstbestendig maken

In het Europees Parlement is op 9 september 2015 het rapport over het Europese witboek voor Transport van CDA-Parlementariër Wim van de Camp met ruime meerderheid aangenomen. Het rapport pleit voor een toekomstgerichte transportsector in Europa waarin economische groei en duurzaamheid hand in hand gaan. “Het moet schoner, en een verschuiving van de weg naar het spoor en het water is onvermijdelijk,” aldus Van de Camp. Het rapport pleit daarom voor een grondige herijking van het Europese transportbeleid.

Tijdens de onderhandelingen over de inhoud van het rapport is het schrikbarend duidelijk geworden dat de transportsector vaak als een belemmering wordt gezien door andere partijen. Van de Camp heeft zich tegen dit beeld verzet: “Vrachtwagens, treinen en schepen zijn een absolute voorwaarde om onze economie draaiende te houden. Het is ondenkbaar en onwenselijk dat zij worden weggedrukt uit het straatbeeld. Dan lopen we vast.”

Een concreet voorstel waar het EP volmondig achter staat is het reduceren van de CO2-uitstoot van de transportsector met 60% voor het jaar 2050. “Iedere sector moet zich aangesproken voelen door de maatschappelijke en politieke noodzaak om een bijdrage te leveren aan het verlagen van de uitstoot,” aldus de CDA-Europarlementariër.

Verder is Van de Camp verheugd dat het EP de ambitieuze doelstelling, een reductie van 35% in 2020, heeft gesteund voor het terugdringen van auto-ongelukken met zwaar letsel tot gevolg. “Het blijft een enorme opgave om het aantal zwaargewonden door auto-ongelukken terug te dringen in Europa. De daling in het aantal ongelukken lijkt zelfs te stagneren. Daar mogen we geen genoegen mee nemen.”