Migratie voorstellen

Migratie voorstellen stap in de goede richting

De Europese Commissie had reeds op 9 september jl. een ambitieus pakket aan maatregelen gepresenteerd die de migratiecrisis in Europa het hoofd moeten bieden. Wat het CDA betreft zijn deze voorstellen een stap in de goede richting. Wel moeten we oppassen voor de eenzijdige aandacht die uitgaat naar de aantallen vluchtelingen die verdeeld zullen worden over de Europese landen. Alleen een herverdelingsbesluit is niet genoeg. Daarom zijn we blij dat de Commissie maatregelen heeft voorgesteld om in landen van oorsprong te investeren en in te zetten op versterkte grensbewaking en een effectief terugkeerbeleid. We moeten het probleem bij de wortel aanpakken en ons niet beperken tot het opvangen van de gevolgen van deze humanitaire crisis.

De Europese Commissie stelt onder andere een permanent verdelingsbesluit voor dat in de toekomst crisissituaties beter beheersbaar moeten maken. Het blijft van belang dat we hierbij een duidelijk onderscheid maken tussen mensen die vluchten voor hun veiligheid en mensen die om andere redenen naar Europa komen. Het is daarom positief dat gewerkt wordt aan een lijst veilige landen. Wat ons betreft kijken we naar de mogelijkheden om deze lijst verder uit te breiden.

Na de goedkeuring van het Europees Parlement is afgelopen week ook de Raad akkoord is gegaan met de herverdeling van 120.000 vluchtelingen over de Europese lidstaten. Tegen alle verwachtingen in had de Raad besloten het voorstel ter stemming te brengen, waarbij alleen Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Slowakije tegen hebben gestemd en Finland zich heeft onthouden. Desalniettemin zijn ook zij er nu aan gebonden een deel van de vluchtelingen onderdak te bieden.

Met dit besluit komt er duidelijkheid over de opvang van vluchtelingen. Sommige landen schuiven het probleem op Duitsland af; dat is onverantwoordelijk en onhoudbaar. De enige manier om de vluchtelingenstromen beheersbaar te maken is om dit samen te doen. Als Europese landen vluchtelingen bij elkaar over de schutting blijven gooien wordt het een onmenselijke chaos.

Namens de CDA-delegatie in het Europees Parlement volgt onze collega Europarlementariër Jeroen Lenaers de ontwikkelingen nauwgezet.