CETA: De stand van zaken

De Walen staken na een marathon onderhandeling hun verzet tegen ratificering van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA). Het akkoord van het Waalse parlement was een voorwaarde voor de Belgische regering om hun handtekening te kunnen zetten onder het verdrag. Alle andere regeringen van de 27 EU-lidstaten waren reeds akkoord. Na de ondertekening door de 28 EU-lidstaten en Canada, die een dezer dagen verwacht wordt, kan het verdrag alvast voorlopig in werking treden. Het veelbesproken ´investment court system´ (ICS) en een paar kleine andere onderdelen blijven buiten werking tot ook alle nationale parlementen hun goedkeuring gegeven hebben.

9965213c-9c92-11e6-b495-852896ad3d08_web_scale_0-1373087_0-1373087__Wallonië had in het bijzonder veel bezwaar tegen ICS. Dit vroegere arbitrage mechanische werd van oudsher opgenomen in vrijhandelsverdragen om investeringen van bedrijven te beschermen tegen corrupte overheden. Nu is het van een arbitrage regeling geëvolueerd naar een op te richten ´investeringshof´, waarin Europese en Canadese rechters zitting zullen nemen. Dit hof zal onder strikte voorwaarden bescherming bieden aan Europese investeerders in Canada in het geval van onredelijk/onrechtmatig overheidshandelen en andersom.

De Walen gaven bij hun akkoord aan dat hun parlement te zijner tijd het verdrag niet zal ratificeren en een veto uit zal spreken, als er geen essentiële aanpassingen in de regeling met betrekking tot ICS. De Walen willen dat een publieke rechtbank zoals het Europees Hof zich over dit soort geschillen zal uitlaten.

Voor het CDA is het goed nieuws dat deze eerste horde nu genomen is: “CETA is een belangrijk verdrag voor Canada, Europa en voor Nederland als 2e grootste investeerder in Canada! Juist het MKB moet van dit verdrag gaan profiteren, doordat zij nu geen onevenredig grote kosten meer hoeven te betalen om toe te treden op de Canadese markt. Maar niet alleen het economisch belang speelt hier een rol, ook het geopolitiek belang. De Chinezen staan aan de poorten te rammelen en wij hebben nu de kans onze westerse normen en standaarden weerbaarder en toekomst bestendiger te maken, door onze markt te vergroten. Natuurlijk blijven wij als CDA ook goed opletten. Onze voedselveiligheid, sociale- en milieunormen staan als een paal boven water. En ook blijven wij kritisch op de gevolgen voor bijvoorbeeld de Nederlandse vleessector.” “Het is goed om te zien dat de Europese burger zo direct bij de onderhandelingen wordt betrokken. Nooit eerder speelde lokale besluitvorming zo´n directe rol bij de onderhandelingen over een verdrag op mondiaal niveau. Maar deze betrokkenheid vraagt ook om een grote mate van verantwoordelijkheid. Zo dient er een goede balans gevonden te worden tussen de belangrijke rol die de EU speelt bij het effectief kunnen onderhandelen van internationale verdragen en de belangrijke zorgen die lokaal gevoeld worden.

Feiten en cijfers

Nederland en Canada onderhouden intensieve economische betrekkingen. Nederland is de 2e grootste investeerder in Canada. Nederlandse bedrijven in onder andere de sectoren olie en gas, chemie, maritieme industrie, technologie en financiële dienstverlening zijn actief in het land. Canada is de 13e investeerder in Nederland. Nederland staat in de top 10 van Canada’s exportmarkten.

Met CETA worden vrijwel alle (99 procent) van de resterende douane heffingen tussen de EU en Canada afgeschaft. Dit alleen kan Europese bedrijven 600 miljoen Euro per jaar aan besparingen opleveren. Doordat de Europese en Canadese markt veel beter toegankelijk worden voor elkaars goederen en diensten wordt een jaarlijkse groei van 12 miljard in de EU verwacht. Verder kunnen Europese bedrijven vrij meedingen naar Canadese openbare overheidsaanbestedingen, iets dat voorheen uitgesloten was. De Nederlandse Goudse kaas en nog 142 andere producten worden erkend en beschermd als Europees streekproduct en mogen niet meer nagemaakt worden in Canada.