Akkoord Europees spoor

Positief akkoord over opening Europees spoor

CDA-Europarlementariër Wim van de Camp is opgetogen over het voorlopig bereikte akkoord tussen het Europees Parlement en de lidstaten over de geleidelijke opening van de Europese spoormarkt. “Na jaren onderhandelen zijn we een stap dichterbij het realiseren van een echte Europese spoormarkt, op basis van publieke aanbestedingsregels en gezamenlijke technische en veiligheidsstandaarden,” aldus medeonderhandelaar Van de Camp.
Vanaf 2019 moeten de nieuwe regels van kracht worden die het mogelijk maken onderhandse gunning te onderwerpen aan kwaliteit- en prestatie-eisen. Van de Camp: “De Europese spoormarkt is nu onvoldoende transparant om echte concurrentie mogelijk te maken. Daar moet verandering in gaan komen door openbare aanbesteding de norm te maken in plaats van de uitzondering.” Lidstaten en spoorwegondernemingen krijgen tot uiterlijk 2033 om definitief op de nieuwe regels over te gaan.

eurailkopieDoor de geleidelijke opening van de nationale spoormarkten in Europa krijgen bedrijven zoals de NS meer mogelijkheden om hun diensten ook elders aan te bieden. “Door gezonde concurrentie te bevorderen zal de Europese treinreiziger uiteindelijk beter af zijn door lagere prijzen en betere treindiensten. Dit schept ook kansen voor bedrijven die willen innoveren en concurreren op basis van kwaliteit en prijs. Nieuwe marktwerking zal echter ook hand in hand moeten gaan met de borging van sociale bescherming van medewerkers bij overnames uit het buitenland bijvoorbeeld.”
Het akkoord moet nu opnieuw worden voorgelegd aan de lidstaten en het Europees Parlement.  “Wij kijken met vertrouwen uit naar de formele bevestiging van dit akkoord door de betrokken partijen. En dat is pas de eerste stap, landen moeten zich meteen gaan voorbereiden op de invoering van deze nieuwe regels. Zo niet dan laten we grote kansen liggen voor passagiers en bedrijven,” aldus transport woordvoerder van de EVP-fractie Wim van de Camp. Eerder al kwamen lidstaten nieuwe standaarden overeen voor de harmonisering van technische specificaties en de borging van dezelfde veiligheidsstandaarden in heel de EU.